kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

Metoda Projektu ZDROWIE

Metoda projektu "ZDROWIE" w grupie VII i VIII

 

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane działania powinny w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno– zdrowotnych. Łączymy wiedzę i doświadczenie dziecka wyniesione z domu, z tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. To co jemy, wpływa bezpośrednio na samopoczucie i ważne czynności naszego organizmu.

Realizując założenia projektu edukacyjnego „Zdrowie” przeprowadziłyśmy szereg zajęć i zabaw zachęcających dzieci i rodziców do zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia. Realizacja projektu trwała przez pierwsze dwa tygodnie maja. Hasłem przewodnim naszego projektu było : „ Odporność wzmacniamy bo o zdrowie swoje dbamy”. Cała realizacja projektu koncentrowała się wokół tematyki zdrowia, racjonalnego odżywiania, higieny osobistej i sprawności ruchowej.

Jak wiemy dieta dzieci powinna być urozmaicona, oparta o produkty jak najmniej przetworzone, naturalne i wysokiej jakości. Do takich produktów między innymi należą warzywa i owoce, z których to dzieci na zajęciach samodzielnie przygotowały: owocowe szaszłyki, owocowe sałatki i warzywne kolorowe kanapki. Pani dietetyk zapoznała dzieci z „ piramidą zdrowia”. Dzieci dowiedziały się czym jest piramida zdrowia i co oznaczają poszczególne jej poziomy dla zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono na rozróżnianiu produktów zdrowych i niezdrowych.

Posiłki dla dzieci w naszym przedszkolu są urozmaicone, zawierają dużo nabiału, owoców i warzyw.

Efektem kilkunastu zajęć o tematyce zdrowotnej było wykonanie pysznego soku z pomarańczy oraz szaszłyków owocowych.

Podstawą zdrowia jest nie tylko spożywanie zdrowych posiłków, ale zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej, szczególnie teraz w czasie pandemii.

Stałym elementem pobytu dzieci w przedszkolu jest udział dzieci w zajęciach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach na świeżym powietrzu. Propagowanie aktywności fizycznej pozwala zapobiegać deficytom ruchowym ( np: otyłości). Bardzo często tego rodzaju zajęciom towarzyszyła muzyka, która wpłynęła na większą świadomość i lekkość wykonywania określonych ćwiczeń.