kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

Wrzesień

 1. Pierwszy raz w przedszkolu. 
 2. Żegnamy wakacje.
 3.  Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień.
 4.  Cuda na Ziemi.
 • wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad higieny, zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków
 • udział w zabawach kierowanych, ruchowych, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie
 • wyrażanie emocji własnych i wczuwanie się w emocje innych dzieci
 • dzielenie się z innymi swoimi przeżyciami
 • obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie
 • nazywanie części ciała
 • klasyfikowanie zabawek ze względu na określoną cechę
 • wdrażanie do wypowiadania się na podany temat
 • wykonywanie prac plastycznych
 • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie na konkretach
 • obdarzanie uwagą rówieśników, znajomość imion dzieci z grupy
 • wdrażanie do współpracy z innymi
 • obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • poznawanie wartości prozdrowotnych warzyw i owoców
 • układanie prostych konstrukcji z klocków
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • odczuwanie przynależność do grupy
 • wzbogacanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt
 • słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów

GR I A

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!! 

 

Informacje o grupie I A

Godziny pracy oddziału: 

pon. 7:00-17:00

wt. 7:00-17:00

śr. 7:00-17:00

czw. 7:00-17:00

pt. 7:00-17:00

Godziny posiłków:

Śniadanie 8:40-9:00

II Śniadanie  12:00-12:20

Obiad  14:30-15:00

Czytaj więcej...