kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR I A

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!! 

 

Tematyka na czerwiec:

 1. Dzień dziecka
 2. Mali podróżnicy
 3. Letnie obserwacje
 4. Jedziemy na wakacje

 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • rozwijanie sprawności dłoni i palców
 • wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • przedstawianie emocji oraz uczuć za pomocą mimiki i gestów
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • tworzenie prac plastycznych
 • odczytywanie emocji przedstawionych za pomocą mimiki i gestów
 • wczuwanie się w emocje innych
 • dbanie o pozytywną atmosferę w grupie
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • wskazywanie przedmiotów potrzebnych w czasie podróży
 • poznawanie i nazywanie kontynentów
 • dokonywanie pomiaru długości
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • wskazywanie podobieństw w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata
 • poznanie wybranych potraw z innych krajów
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych środków transportu
 • rozwijanie zmysłu dotyku
 • nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
 • dostrzeganie piękna przyrody
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na łące
 • rozwiązywanie zagadek
 • słuchanie utworów literackich
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych
 • utrwalenie znajomości kolorów
 • tworzenie prac plastycznych według instrukcji i własnego pomysłu
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • posługiwanie się imieniem, nazwiskiem i adresem
 • respektowanie obowiązujących zasad i reguł
 • poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów i klasyfikowania elementów
 • zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
 • ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmów

 

Informacje o grupie I A

Godziny pracy oddziału: 

pon. 7:00-17:00

wt. 7:00-17:00

śr. 7:00-17:00

czw. 7:00-17:00

pt. 7:00-17:00

Godziny posiłków:

Śniadanie 8:40-9:00

II Śniadanie  11:40-12:00

Obiad  14:00-14:30

Czytaj więcej...