kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR I A

 

 

 

  List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  

 

 

SZANOWNI RODZICE!! 

Uprzejmie wyjaśniam, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością odnotowaną od kilku dni, w wypadku gdy dzieci pozostaną po godzinach pracy oddziału lub będą przyprowadzone wcześniej niż praca oddziału będą przebywały z dziećmi z innej grupy.

Godziny pracy naszego oddziału:

pon.-pt. 7:00-17:00

 

W naszej grupie odbywają się spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami  w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17. 
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację, że Państwo chcecie porozmawiać.
Sylwia Kucharska
Magda Wałaszek

 

RADOSNYCH, BEZTROSKICH, ALE PRZEDE WSZYTSKIM BEZPIECZNYCH WAKACJI.

NIECH TEN LETNI CZAS BĘDZIE WYPEŁNIONY 

NIEZAPOMNIANYMI CHWILAMI I WRAŻENIAMI.

coolDO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!cool

 

 

 

  

Zamierzenia na II semestr 2020/2021 – oddział dzieci 3-letnich

 • Praca nad obszarami wymagającymi doskonalenia poprzez dostosowanie treści, metod i środków dydaktycznych, form do potrzeb każdego dziecka

 • Stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi ( pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss )

 • Kształtowanie umiejętności hamowania reakcji agresywnych

 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych

 • Dalsze wdrażanie dzieci do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

 • Wspieranie samodzielnych działań dzieci

 • Rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez udział w konkursach

 • Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wyzwania Teodora” - rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, kształtowanie empatii wobec innych osób, kształtowanie postawy proekologicznej, upowszechnianie zdrowego trybu życia

 • Realizacja Innowacji pedagogicznej „Sensorozwijanki – widzę, czuję smakuję” - polega na wykorzystaniu różnych metod, by wspierać ogólny rozwój dzieci w zakresie integracji zmysłów (równowagi, propriocepcji, dotyku, węchu, słuchu, smaku).

 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo” - jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci.

 • Praca Metodą Projektu - „Kucharka”

 • Zabawy Odimienną Metodą Nauki Czytania wg I. Majchrzak