kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR V A

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!  

 

TEMATYKA NA PAŹDZIERNIK:

- Zaczarowana jesień

- Jak dobrze być razem

- W koronach drzew

- Jesienne kołysanki

Cele ogólne:

- uczestniczenie w zabawach ruchowych

- wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych

- wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych

- dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

- radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną

- panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej

- rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy

- współpraca z rówieśnikami

- nawiązywanie relacji rówieśniczych

- obdarzanie uwagą innych dzieci

- przestrzeganie zasad w grupie

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej

- rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem

- identyfikacja zapisu cyfry 2

- znajomość znaczenia pojęcia ,,para”

- przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne

- zainteresowanie literą ,,m”

- znajomość znaczenia słowa ,,mandala”

- układanie jesiennych mandali

- klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów

- tworzenie i układanie matematycznych rytmów

- wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców

- wyodrębnianie części jadalnych warzyw

- samodzielne wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty

- znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie

- wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”

- przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”

- uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści

- wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny

- wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych

- doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze

- rozwija wrażliwość zmysłową

- doskonali sprawność grafomotoryczną

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni

- wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew

- prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy

- rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)

- ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych

- współtworzy album przyrodniczy

- rozwija wrażliwość zmysłową

- wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”

- tworzy jesienne opowiadania

- rozwija pamięć i myślenie

- interesuje się literą „l”, „L”

- poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

- doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

- kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów

- eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem

- wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych

- zainteresowanie literę/ą „I”, „i”

- wysłuchiwanie głoski w nagłosie

 

 

 

 

Informacje o grupie V A

Godziny pracy grupy :  

Poniedziałek 7:00-16:00

Wtorek 8:00-17:00

Środa 7:30- 17:00

Czwartek 7:00-14:00

Piątek 7:00-16:00

 

Godziny posiłków:

Śniadanie 8:40-9:00

II Śniadanie 11:40-12:00

Obiad  14:00-14:30

 

Dzwonek do naszej sali 16

 

 

Czytaj więcej...