kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy chętnych Rodziców do zwiedzania Przedszkola i rozmowę 
z dyrektorem:
 
Oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 407 przy ul. K. Guderskiego 9 -
w dniu 12 marca 2024 r. w godz. od 16:15 do 17:00;
............
Przedszkole nr 407 przy ul. M. Pawlikowskiego 2 -
w dniu 7 lub 14 marca 2024 r. w godz. od 16:15 do 17:00. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Edukacji zostały opublikowane poniższe informacje dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025:

  • harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  • zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  • kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zwiedzania naszego przedszkola online:

  Zwiedzanie Przedszkola 407 przy ul. M. Pawlikowskiego 2

 

  Zwiedzanie Oddziałów Zamiejscowych Przedszkola 407 przy ul. Guderskiego 9

 

  Informacja administratora i zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola