kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

Realizowane projekty


 

Harmonogram współpracy Przedszkola ze środowiskiem 

Nauczyciele przedszkola współpracują z następującymi instytucjami:

 • Klubem Kultury Seniora oraz Żłobkiem Nr 45 – prezenty, występy, udział w warsztatach
 • Biblioteką Nr 2, biblioteką dla Dzieci i Młodzieży Nr 67 – zajęcia biblioteczne,
 • Szkołą Podstawową Nr 185 im. UNICEF – wizyty dzieci z najstarszych grup,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 16
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Strażą Pożarną,
 • Fundacją Medicus – „Szpital pluszaka”,
 • Fundacją Dzieci Niczyje,
 • Stacją Sanitarno-Epideimologiczną – „Czyste powietrze wokół nas”, „Bezpieczny    przedszkolak”
 • Instytutem Matki i Dziecka – projekt „Mamo, tato, wolę wodę!”, projekt „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”
 • Akademią Pedagogiki Specjalnej – program „I Can Problem Solve”,
 • Uniwersytetem Warszawskim – eksperyment pedagogiczny „Metoda projektów”
 • Miasto Stołeczne Warszawa – realizacja projektów np. Akademia Aquafresh
 • Przedszkolami w Dzielnicy Praga-Południe