kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR II B

 

 

 

 

 

 

 SZANOWNI RODZICE!!

 

Tematyka na kwiecień:

 1. Morski świat
 2. Na wsi
 3. Dbamy o środowisko
 4. Książki i książeczki

 

 • udział w zajęciach sensorycznych, doskonalenie małej motoryki
 • uczestniczenie w zabawach z elementem toczenia, czworakowania, równowagi
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie
 • uczestniczenie w zabawach wymagających współpracy
 • porozumiewanie się za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • czerpanie radości z własnych umiejętności
 • przestrzeganie ustalonych reguł
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą morską
 • wypowiadanie się na podany temat
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
 • klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
 • przeliczanie na konkretach
 • wykonywanie prac plastycznych i technicznych
 • śpiewanie piosenki
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł podczas gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i na kartce
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • odczytywanie zakodowanych informacji
 • prowadzenie obserwacji
 • wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych
 • dostrzeganie piękna przyrody
 • rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego
 • stwarzanie okazji do zgodnego współdziałania z innymi
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • zdobywanie wiadomości na temat ekologii
 • nabywanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
 • przedstawianie i odczytywanie emocji prezentowanych za pomocą mimiki
 • wdrażanie do radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z porażką
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • poszerzanie wiadomości na temat książek
 • stwarzanie okazji do rozwijania słownictwa, formułowania dłuższych wypowiedzi, odpowiadania na pytania
 • segregowanie i kategoryzowanie ze względu na podaną cechę
 • nabywanie umiejętności przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • doskonalenie zmysłu słuchu
 • zachęcanie do uważnego słuchania utworów literackich

 

 

 

 

Informacje o grupie II B

Godziny pracy oddziału  

pon. 8:15-16:00

wt. 8:00-16:00

śr. 8:00-16:00

czw. 8:00-16:00

pt. 8:15-16:00

Godziny posiłków:

Śniadanie 9:00-9:20

II Śniadanie 12:00-12:20

Obiad 14:30-15:00

 

 

Dzwonek do naszej sali 12

 Zajęcia dodatkowe:

Umuzykalnienie:                                   Język Angielski:

  poniedziałek 10:20-10:35                   wtorek 10:45-11:00

  czwartek 10:30-10:45                       czwartek 10:45-11:00

 

Logopeda:

 

 

  Przetwarzanie danych osobowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i objęcie dziecka pomocą psychologiczną

 

 

 

 

Czytaj więcej...