kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR II B

    List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!

 

Uprzejmie wyjaśniam, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością odnotowaną od kilku dni, w wypadku gdy dzieci pozostaną po godzinach pracy oddziału lub będą przyprowadzone wcześniej niż praca oddziału będą przebywały z dziećmi z innej grupy.

Godziny pracy naszego oddziału:

Poniedziałek 8:15-15:45

Wtorek 8:00-16:00

Środa 8:00-15:30

Czwartek 8:00-16:00

Piątek 8:00-16:00

 

W naszej grupie odbywają się spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami  w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 16-17. 
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację, że Państwo chcecie porozmawiać.
Ewa Bill

  

 

Rozpoczęcie Projektu Badawczego „Kucharz” - 07.06.2021r.

 

Temat projektu został wybrany przez dzieci. Jedną z najbardziej lubianych zabaw przedszkolaków

jest zabawa w kąciku kuchennym. Przygotowują tam przeróżne desery, bawią się w gotowanie obiadu, parzenie herbaty itp.

 

  

 

Zamierzenia na II semestr 2020/2021 – oddział dzieci 3-letnich

 • Praca nad obszarami wymagającymi doskonalenia poprzez dostosowanie treści, metod i środków dydaktycznych, form do potrzeb każdego dziecka

 • Stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi ( pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss )

 • Kształtowanie umiejętności hamowania reakcji agresywnych

 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych

 • Dalsze wdrażanie dzieci do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

 • Wspieranie samodzielnych działań dzieci

 • Rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez udział w konkursach

 • Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wyzwania Teodora” - rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, kształtowanie empatii wobec innych osób, kształtowanie postawy proekologicznej, upowszechnianie zdrowego trybu życia

 • Realizacja Innowacji pedagogicznej „Sensorozwijanki – widzę, czuję smakuję” - polega na wykorzystaniu różnych metod, by wspierać ogólny rozwój dzieci w zakresie integracji zmysłów (równowagi, propriocepcji, dotyku, węchu, słuchu, smaku).

 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo” - jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci.

 • Praca Metodą Projektu - „Kucharka”

 • Zabawy Odimienną Metodą Nauki Czytania wg I. Majchrzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o grupie II B

Godziny pracy oddziału  8:00-16:00

Godziny posiłków:

Śniadanie 8:40-9:00

II Śniadanie 11:40-12:00

Obiad 14:00-14:30

 

 

Dzwonek do naszej sali 12

 Zajęcia dodatkowe:

Umuzykalnienie:                  Język Angielski:

  środa 10:10-10:25              wtorek 10:00-10:15

  piątek 10:10-10:25             czwartek 10:00-10:15

 

Psycholog:

Małgorzata Ostrowska

 

  Przetwarzanie danych osobowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i objęcie dziecka pomocą psychologiczną

 

 

 

 

Czytaj więcej...