kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR II B

 

 

 

 

 

 

 SZANOWNI RODZICE!!

  

Tematyka na luty:

 1. Wesoły karnawał
 2. Zimowe zabawy
 3. Wisła – polska rzeka
 4. Sztuka wokół nas

 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad w czasie gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wskazywanie i nazywanie różnych części garderoby
 • łączenie przedmiotów w pary
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • wykonywanie eksperymentów graficznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • przeprowadzanie prostych eksperymentów z balonami
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • tworzenie prac plastycznych
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • poznanie różnych rodzajów termometrów
 • dokonywanie pomiarów temperatury
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące treści
 • słuchanie utworów muzyki klasycznej
 • odczytywanie symboli
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych
 • odczuwanie przynależności do swojego narodu
 • posługiwanie się imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • doskonalenie percepcji wzorkowej
 • rozpoznawanie i nazywanie polskich symboli narodowych
 • poznanie Wisły jako największej rzeki w Polsce
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 • zagospodarowywanie wyznaczonej przestrzeni
 • uczenie się na pamięć rymowanek i wierszy
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • rozumienie potrzeby odpoczynku
 • godzenie się z porażką
 • wypowiadanie się na temat swoich odczuć w kontakcie ze sztuką
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką
 • poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”
 • tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • eksperymentowanie z kolorami
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i długość

 

 

 

 

Informacje o grupie II B

Godziny pracy oddziału  

pon. 8:15-16:00

wt. 8:00-16:00

śr. 8:00-16:00

czw. 8:00-16:00

pt. 8:15-16:00

Godziny posiłków:

Śniadanie 9:00-9:20

II Śniadanie 12:00-12:20

Obiad 14:30-15:00

 

 

Dzwonek do naszej sali 12

 Zajęcia dodatkowe:

Umuzykalnienie:                                   Język Angielski:

  poniedziałek 10:20-10:35                   wtorek 10:45-11:00

  czwartek 10:30-10:45                       czwartek 10:45-11:00

 

Logopeda:

 

 

  Przetwarzanie danych osobowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i objęcie dziecka pomocą psychologiczną

 

 

 

 

Czytaj więcej...