kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR VI B

                     

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!  

 

TEMATYKA NA GRUDZIEŃ:

- W świecie teatru

- Kulinarne wyzwania

- Świąteczny czas

- Nowy Rok tuż tuż

Cele ogólne:

- rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

- wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich

- panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas występu przed publicznością lub czekania na swoją kolej

- wdrażanie własnych strategii w sytuacjach trudnych, szukanie wsparcia np. u nauczyciela

- obdarzanie uwagą dzieci i osób dorosłych

- poznanie obrazu graficznego litery „y,Y"

- ocenianie postępowania innych z zastosowaniem odpowiednich określeń

- radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania

- stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji, bez konieczności przypominania

- dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie

- wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

- wypowiadanie się na temat zawodu kucharza

- dostrzeganie prawidłowości pozwalających przewidywać skutki podejmowanych działań; zakładanie, co się prawdopodobnie zdarzy na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń

- doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

- odczuwanie pozytywnych emocji związanych z „magią świąt” podczas celebracji zwyczajów, obcowania z wytworami kultury i sztuki

- aktywne włączanie się w przygotowania do świąt w domu i w przedszkolu

- dostrzeganie własnej roli w rodzinie polegającej na pomaganiu oraz budowaniu świątecznej atmosfery

- integrowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym, lokalnym podczas przygotowań do świąt i wspólnych uroczystych chwil

- odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych

- wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne

- dostrzeganie piękna ozdób świątecznych, dostrzeganie różnych stylów, technik ich wykonania

- nabywanie wzorców pięknej polszczyzny przez słuchanie utworów literackich, naukę wierszy na pamięć, udział w inscenizacjach

- odczuwanie radości ze wspólnego kolędowania

- wykorzystywanie ekspresji plastycznej jako sposobu tworzenia piękna

- odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem

- wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania długości

- poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków

- określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem

- rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć

- rozumienie pojęć: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”

- utrwalanie nazw pór roku

- poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności

Codzienne aktywności:

- zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N., poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

- stwarzanie atmosfery życzliwości poprzez powitanki np.: „Witaj...”, tablicę z wyborem metod powitań;

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych-samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

- wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do zajęć, posiłków, sprzątanie po zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść do ogrodu przedszkolnego;

- ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik

- ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik

- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

 

Innowacja ,, Podróż miastami mojej Ojczyzny

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Gramy w zielone”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Informacje o grupie VI B

Godziny pracy oddziału  

Pon. 7:00-16:30

Wt. 7:30-16:30

Śr. 7:00-16:00

Czw. 7:30-16:30

Pt. 8:00-16:00

 Godziny posiłków:

Śniadanie 8:40-9:00

II Śniadanie 11:40-12:00

Obiad 14:00-14:30

 

Dzwonek do sali 15

 

Zajęcia dodatkowe:

Umuzykalnienie:                                                    Język angielski:

Środa 11:20-11:50                                                   Wtorek 12:00-12:30

Piątek 11:20-11:50                                                   Czwartek 12:00-12:30 

 

 

Logopeda:

p. Paulina Bętkowska

pon. 8:30-11:30

wt. 9:00-14:00

śr. 9:00-14:00

czw. 11:00-14:30

pt. 8:00-14:30

Email kontaktowy: 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacja dla rodziców:

pt. 8:00-9:00

 

 

 

Psycholog:

 p. Sylwia Anglart

 

  Przetwarzanie danych osobowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i objęcie dziecka pomocą psychologiczną

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...