kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

Praca metodą projektów

Zajęcia prowadzone Metodą Projektów, to przede wszystkim świetna zabawa. Wszechstronnie wpływają na rozwój dzieci, pobudzają ich do twórczego myślenia, kształtują umiejętność planowania, wprowadzają w świat badań poprzez rozwijanie umiejętności formułowania hipotez i wnioskowani. Rozwijają sprawności manualne, uczą samodzielności, przez nieustanne interakcje z otaczającym je środowiskiem, a działania te mają charakter twórczy.

 

Projekt „Książka” gr. I i II - Oddziały Zamiejscowe

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Zabawki” gr. IA i IIB

 

 

 

 
Projekty „Krawcowa” i „Pies” gr. VA

   

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Jabłko” gr. II IA i IIIB