kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR III B

  

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!  

 

TEMATY W CZERWCU:

- Święto dzieci

Egzotyczne kraje

- Obserwacje przyrody

- Wesołe wakacje

 

Cele ogólne:

 • - uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie

 • - stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

 • - powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci

 • - zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie

 • - wdrażanie do asertywności

 • - uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym

 • - rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

 • - wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich

 • - ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowane

 • kształtowanie empatii w stosunku do innych ludzi

 • - budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec odmienności ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych

 • - poznanie elementów kultury różnych krajów świata

 • - integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

 • - rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata

 • - utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski

 • - rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

 • - doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, tworzenia zbiorów i porównywania ich liczebności

 • - kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • - wdrażanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej z kontaktu z przyrodą

 • - rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko

 • - zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata

 • - zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej

 • - zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi

 • - odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie

 • - rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

 • - zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

 • - zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

 • - budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji

 • - doskonalenie małej motoryki przez zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne

 • - okazywanie innym szacunku, przywiązania i sympatii

 • - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

 • - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji

 • - doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

 • - zachęcanie do ekspresji artystycznej, prezentowania swoich osiągnięć i nabytych umiejętności

 

 

 

 

 
Informacje o grupie III B

Godziny pracy oddziału: 

pon. 7:00-15:00

wt. 7:00-16:15

śr. 7:00-15:00

czw. 7:00-15:45

pt. 7:00-15:00

Godziny posiłków

Śniadanie 9:00-9:20 

II Śniadanie 12:00-12:20

Obiad 14:30-15:00

Dzwonek do naszej sali 10

 

 

Zajęcia dodatkowe:

Umuzykalnienie:                                                   Język Angielski:                                              

Środa 11:45-12:00                                                Wtorek 10:45-11:00

Piątek 11:45-12:00                                               Czwartek 10:45-11:00    

 

Logopeda:

p. Paulina Bętkowska

pon. 8-13

wt. 13-17

śr. 8-13

czw. 13-16:30

pt. 8-14:30

Email kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                   

                                                       

Psycholog:

 p. Sylwia Anglart

 

  Przetwarzanie danych osobowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i objęcie dziecka pomocą psychologiczną

 

 

Czytaj więcej...