kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Opieka wakacyjna w miesiącu sierpniu 2021

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że mogą Państwo wykonywać przelewy za wyżywienie dzieci za czas korzystania z opieki wakacyjnej trwającej od 11 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Potwierdzeniem udziału korzystania dziecka z opieki wakacyjnej jest uiszczenie wpłaty na rachunek żywienia odpowiedniej kwoty do 30.07.2021 roku.

Proszę o dokonanie przelewu w kwocie: 12 zł x ilość dni dziecka w przedszkolu w sierpniu.

Nr rachunku bankowego: 62 1030 1508 0000 0005 5068 1145 Tytuł przelewu: daty dyżuru w sierpniu np.:11.08.-31.08.2021, Imię i nazwisko dziecka.

 

Brak uiszczenia opłaty za żywienie we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z korzystania z opieki wakacyjnej.

Podstawa prawna: Zarządzenie NR 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

Uprzejmie informuję, że nieobecności dzieci (jeśli takie będą) mogą Państwo zgłaszać przez system IPrzedszkole. Zwroty za nieobecności dziecka za lipiec i sierpień będą wykonywane we wrześniu na Państwa rachunki bankowe.