kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

KAMPANIA KOLEJOWE ABC

W dniu 15.11.2021 r. w Przedszkolu nr 407 przy ul. M. Pawlikowskiego 2 zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC, realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Zajęcia odbyły się w formie stacjonarnej dla oddziału VII i VIII.