kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR VII

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!

 

 

TEMATY NA GRUDZIEŃ:

»Zabawy w teatr

»Kulinarne ciekawostki

»Magia świąt

»Zegary i kalendarze

 

CELE OGÓLNE:

 

kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy

zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych

kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych

wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych

poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania

elementów do określonych jej poziomów

wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza

kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny

doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą

doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz

stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia

kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

kształtowanie pojęcia liczby „siedem", poznanie cyfry 7

doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności